Languages

Bảo vệ kỹ thuật số thực hành

 

Hướng dẫn bảo mật kỹ thuật số thực hành phiên bản tiếng Việt trên RSDLmonitor.com


Bảo vệ kỹ thuật số thực hành là một tài liệu hướng dẫn tự học về an ninh mạng cho những người hoạt động trong môi trường thù địch. Tài liệu này xác định các rủi ro và cá pháp dựa trên hành vi của người sử dụng. Giải pháp công nghệ chỉ là thứ cấp.c giải pháp, và không giống như các tài liệu khác, tập trung vào các biện

Tải xuống WIN10 / Android

Tải xuống OSX / iPhone

Phiên bản tiếng Anh có sẵn để tham khảo. Mỗi phiên bản địa phương hoá được dịch theo ngôn ngữ khác có thể thay đổi và khác với bản chính, tùy thuộc vào yêu cầu và mục tiêu ở những quốc gia cụ thể. Mỗi phiên bản bản địa hoá được phát triển cùng với nhiều luật sư, nhà báo, những người bảo vệ nhân quyền và nhân viên của tổ chức phi chính phủ tại các quốc gia có liên quan. Lời giới thiệu: An ninh mạng dựa trên hành vi là một tài liệu tập ngắn trung vào việc cải thiện an ninh và an toàn kỹ thuật số dựa vào hành vi an toàn, bằng cách giúp bạn thay đổi thói quen sử dụng máy tính và điện thoại theo cách mà có thể tăng sự an toàn cho bạn, người cùng hoạt động và nguồn tin.

Tải xuống Lời giới thiệu

 


Cuốn cẩm nang hướng dẫn này được dịch từ phiên bản tiếng Anh (cũng có sẵn trên trang web) và phiên bản tiếng Trung đã được địa phương hoá. Phiên bản tiếng Thổ Nhĩ Kỳ sắp được ra mắt. Tài liệu này được dịch ra tiếng Việt vì bốn lý do sau:
  • Lý do thứ nhất: hầu hết tài liệu hướng dẫn về bảo mật kỹ thuật số không được địa phương hoá với tình hình thực tế ở Việt Nam.
  • Lýdo thứ hai: hầu hết các tài liệu tập trung vào các giải pháp kỹ thuật, mặc dù nhữnggiải pháp này quan trọng trong một số khía cạnh, việc quan trọng hơn là những thay đổi hành vi cơ bản trong cách người hoạt động sử dụng điện thoại và máy tính.
  • Lý do thứ ba: những giải pháp dựa trên hành vi này được phát triển không chỉ bởi những người thành thạo kỹ thuật mà từng có trải nghiệm bị cảnh sát thẩm vấn và máy tính và điện thoại của họ từng bị cảnh sát có nghiệp vụ giải phẫu để tìm tài liệu.
  • Lý do thứ tư: hầu hết các tài liệu được dựa trên đào tạo do giáo viên hướng dẫn, hạn chế khả năng truyền bá kiến thức. Cẩm nang hướng dẫn này nhằm mục đích tự học, và được thiết kế với ý tưởng này, với những lời giải thích sâu rộng, những câu chuyện ngắn về cuộc sống thực như thế nào, và với các công cụ sư phạm để cho những người không có nhiều kỹ năng về công nghệ thông tin có thể dễ dàng áp dụng kiến thức.
Để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu trợ giúp và đào tạo, liên hệ với Safeguard Defenders.  

block-4