Safeguard Defenders là một tổ chức phi chính phủ về nhân quyền được thành lập vào cuối năm 2016, đảm nhận và hỗ trợ các hoạt động thực địa tại địa phương góp phần bảo vệ các quyền cơ bản, thúc đẩy pháp quyền và nâng cao khả năng của xã hội dân sự địa phương và những người bảo vệ nhân quyền trong một số môi trường thù địch nhất ở Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam.

Hiện nay, Safeguard Defenders đang thực hiện khoảng một tá chương trình ở những quốc gia mục tiêu. Từ trụ sở chính nhỏ của chúng tôi ở Madrid, Tây Ban Nha, chúng tôi làm việc với các đối tác địa phương, bao gồm giáo viên, luật sư, các tổ chức truyền thông độc lập địa phương và các tổ chức xã hội dân sự tham gia vào việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và pháp quyền.

Vì lý do an toàn, hầu hết nhân viên và đối tác đều được giấu tên, một minh chứng cho mức độ nghiêm trọng của tình hình nhân quyền ở các quốc gia mục tiêu.

Safeguard Defenders là một quỹ đăng ký ở Liên minh Châu Âu (Tây Ban Nha), với tên Fundacion Safeguard Defenders.

lịch sử hình thành

Câu chuyện đằng sau Safeguard Defenders quay trở lại năm 2009, năm mà một tổ chức phi chính phủ nhỏ có tên là China Action được thành lập ở Bắc Kinh bởi hai nhà hoạt động nhân quyền Peter Dahlin từ Thụy Điển và Michael Caster từ Hoa Kỳ cùng một nhóm nhỏ luật sư nhân quyền Trung Quốc và những người bảo vệ nhân quyền khác (HRD). Nhiệm vụ của China Action là hỗ trợ cộng đồng luật sư còn non trẻ của Trung Quốc. Tổ chức này đã thực hiện nhiều khóa đào tạo và dự án nâng cao năng lực cũng như cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho các can thiệp pháp lý và hỗ trợ khác cho những người bảo vệ nhân quyền có nguy cơ bị bắt giữ hoặc kết án.

China Action cũng thành lập một chuỗi nhiều trung tâm trợ giúp pháp lý trên khắp Trung Quốc, hợp tác và chuyên hỗ trợ những người bảo vệ pháp lý tuyến đầu của Trung Quốc, còn được gọi là luật sư “chân đất” hoặc luật sư “công dân.” Các trung tâm này đã cung cấp trợ giúp pháp lý ở nhiều thành phố nhỏ hơn của Trung Quốc và cho một số cộng đồng địa phương. Các trường hợp được trợ giúp thường liên quan đến sự lạm dụng quyền lực tràn lan và vi phạm pháp luật của cảnh sát và chính quyền địa phương.

China Action đã bị đóng cửa vào năm 2016 sau khi bị chính quyền Trung Cộng nhắm mục tiêu trong một cuộc đàn áp lớn, nhiều nhân viên và đối tác của tổ chức, bao gồm cả Peter Dahlin, bị bắt giữ hay bị giam giữ biệt tích hoặc bỏ tù.

Cho tới thời điểm China Action bị buộc phải đóng cửa, tổ chức đã thực hiện 150 can thiệp trực tiếp để trợ giúp người bảo vệ nhân quyền, đào tạo khoảng 800 luật sư và luật sư “chân đất” tại hơn 100 buổi đào tạo, cung cấp trợ giúp pháp lý và nộp khoảng 1.000 hồ sơ vụ kiện thay mặt cho các nạn nhân của các hành động bất hợp pháp của chính phủ.

Sự chuẩn bị thành lập Safeguard Defenders được bắt đầu vào năm 2016 và tổ chức ra mắt công khai vào năm 2017, với hoạt động mở rộng sang Việt Nam, một quốc gia đang theo sau Trung Cộng về cách họ đàn áp xã hội dân sự, luật sư, nhà báo và những người bảo vệ nhân quyền. Tổ chức này phần lớn đã kế thừa sứ mệnh trước đây của mình, nhưng với phạm vi mở rộng để hỗ trợ sự tồn tại và hiệu quả của xã hội dân sự và người bảo vệ nhân quyền ở một số môi trường thù địch nhất của châu Á, bao gồm cả Trung Quốc và Việt Nam.

chúng tôi là ai

Safeguard Defenders hầu như chỉ tập trung vào các hoạt động tại hiện trường và do đó phải đối phó với các tác động bảo mật liên quan. Tổ chức có bốn bộ phận cơ bản, chi tiết của chúng không được công khai vì sự an toàn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với nhân viên hiện trường, những người chiếm phần lớn lực lượng lao động và các đối tác của chúng tôi.

Các nhân viên trung tâm cốt lõi đảm nhiệm phần lớn việc điều hành và quản lý và có mặt trên khắp châu Á và châu Âu. Tất cả các nhân viên hiện trường đều làm việc tại địa phương, bên cạnh các đối tác dài hạn và ngắn hạn và các tổ chức xã hội dân sự.

Cuối cùng, các nhà thầunhà tư vấn bổ sung cho đội ngũ của Safeguard Defenders theo yêu cầu.

Tất cả nhân viên và đối tác, ngoại trừ một số nhân viên trung tâm cốt cán, đều là công dân của quốc gia mục tiêu mà họ hoạt động. Vì lý do an toàn, chúng tôi chỉ tiết lộ tên của một số ít nhân viên trung tâm của chúng tôi.

liên hệ

Liên hệ chung và phương tiện truyền thông

Vui lòng gửi email cho chúng tôi qua info@safeguarddefenders.com. Tất cả email của Safeguard Defenders đều là ProtonMail. Sử dụng dịch vụ email ProtonMail để liên hệ với chúng tôi để cải thiện bảo mật. Safeguard Defenders cũng sử dụng các nền tảng nhắn tin được mã hóa như Signal và Telegram. Nếu quý vị thích sử dụng các ứng dụng nhắn tin, vui lòng gửi yêu cầu bằng email đến info@safeguarddefenders.com cho chúng tôi. Quý vị cũng có thể liên hệ với Safeguard Defenders bằng PGP.

Fundacion Safeguard Defenders. Plaza Del Angel 15, 1D, 28012, Madrid, Tây Ban Nha.

 

Hỗ trợ khẩn cấp và tranh tụng lợi ích công cộng

Nếu quý vị muốn gửi yêu cầu Hỗ trợ khẩn cấp, hãy đảm bảo dòng tiêu đề email có nội dung “Hỗ trợ khẩn cấp” để đảm bảo được phản hồi trong vòng 48 giờ. Trước tiên, hãy yêu cầu một bản kê mẫu. Tương tự như vậy, để yêu cầu hỗ trợ cho Tranh tụng vì lợi ích công, trước tiên hãy yêu cầu một bản sao của biểu mẫu mẫu, gửi email cho chúng tôi với "PIL" hoặc "Tranh tụng vì lợi ích công" trong dòng tiêu đề email. Phản hồi có thể bị chậm hơn nếu ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, tiếng Trung hoặc tiếng Việt.

 

Bản tin và Twitter

Safeguard Defenders thỉnh thoảng gửi các bản cập nhật về tin tức, chiến dịch và các diễn biến khác. Để đăng ký, nhấp vào đây.

Tài khoản Twitter của chúng tôi, chủ yếu tweet bằng tiếng Anh và tiếng Trung, cũng cung cấp các bản cập nhật kịp thời.

block-4