Languages

Cưỡng bức trước camera

Cưỡng bức trước camera: Thú tội trên truyền hình ở Việt Nam (2020) là một nghiên cứu mới mang tính đột phá về cách công an Việt Nam đưa người hoạt động nhân quyền, từ luật sư cho tới nông dân đấu tranh phản đối cưỡng chế đất lên truyền hình trước khi bị toà án xét xử. Báo cáo này, báo cáo đầu tiên thuộc loại này ở Việt Nam, phân tích các cảnh quay và phỏng vấn nạn nhân, và kết luận rằng Việt Nam có thể đang học một vài thủ thuật từ Trung Quốc trong việc sản xuất các video thú nhận bất hợp pháp này.

block-4