Là một tổ chức nhỏ và linh hoạt là điều mang lại sức mạnh cho Safeguard Defenders. Chúng tôi có thể điều chỉnh các dự án của mình và hỗ trợ theo nhu cầu thực tế trên thực địa và khởi động các hành động hỗ trợ ngay khi chúng phát sinh. Bởi vì chúng tôi phân bổ gần như tất cả nguồn lực của mình cho công việc này, chúng tôi rất phụ thuộc vào sự hỗ trợ không hoàn lại từ những người ủng hộ hào phóng của chúng tôi và có rất ít thời gian cho các nhiệm vụ khác.

Đó là lý do tại sao sự hỗ trợ của bạn có thể là vô giá, cho dù đó là chuyên môn, thời gian của bạn hay thậm chí là một khoản tiền nhỏ đóng góp. Chúng tôi thường xuyên tìm kiếm sự giúp đỡ từ các tình nguyện viên để mở rộng khả năng thực hiện nghiên cứu. Nếu bạn nghĩ nền tảng và kiến ​​thức của mình có thể giúp ích, thì chúng tôi rất vui được nghe ý kiến ​​của bạn. Để biết các vị trí tình nguyện và vị trí tuyển dụng hiện tại, hãy xem nguồn cấp dữ liệu twitter hoặc trang Idealist.org của Safeguard Defenders.

Mỗi khoản đóng góp nhỏ đều có tác động thực sự. Điều này đặc biệt đúng đối với loại công việc giúp đỡ những người ở mặt trận thông qua các hoạt động thực địa của chúng tôi. Nếu bạn muốn đóng góp, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại info@safeguarddefenders.com, gửi tiền trực tiếp qua ngân hàng hoặc đóng góp trực tiếp bằng PayPal bên dưới.

 

 

Tất cả thu nhập của Safeguard Defenders không phải từ khoản đóng góp bao gồm các khoản tài trợ nhận được từ cạnh tranh trong các cuộc gọi mở, từ các tổ chức quôc tế, quỹ và các chương trình hỗ trợ phát triển của các chính phủ.

block-4