Languages

Safeguard Defenders đã xuất bản nhiều sách và báo cáo kể từ năm 2017 đề cập đến các vấn đề quan trọng của chiến dịch - vụ mất tích cưỡng bức, tra tấn và buộc phải thú tội rồi chiếu trên truyền hình cũng như sách hướng dẫn đào tạo. Ban đầu, sách và báo cáo của chúng tôi được viết bằng tiếng Anh và tiếng Trung, tập trung vào Trung Quốc, nhưng sau đó có bổ sung thêm tài liệu tập trung vào Việt Nam.

Sổ tay đào tạo bản địa hóa thường không được phát hành cho công chúng. Các tài liệu đã xuất bản khác, bao gồm đệ trình lên các cơ chế của Liên Hiệp quốc, các báo cáo ngắn hơn và các khiếu nại chính thức có thể được tìm thấy dưới dạng tin tức. Để biết tài liệu về bảo vệ kỹ thuật số thực tế và các vấn đề liên quan, hãy xem bảo vệ kỹ thuật số.

Cưỡng bức trước camera

Cưỡng bức trước camera: Thú tội trên truyền hình ở Việt Nam là một nghiên cứu mới mang tính đột phá về cách công an Việt Nam đưa người hoạt động nhân quyền, từ luật sư cho tới nông dân đấu tranh phản đối cưỡng chế đất lên truyền hình trước khi bị toà án xét xử.

Tội ác phải bị trừng phạt

Hướng dẫn toàn diện đầu tiên, dựa trên các cuộc phỏng vấn thẳng thắn và ẩn danh với các nhà ngoại giao, quan chức chính phủ và nghiên cứu quá trình làm việc trong quá khứ với việc đệ trình hồ sơ những kẻ vi phạm nhân quyền theo Luật Magnitsky. (1 trang)

Tội ác phải bị trừng phạt

Hướng dẫn toàn diện đầu tiên, dựa trên các cuộc phỏng vấn thẳng thắn và ẩn danh với các nhà ngoại giao, quan chức chính phủ và nghiên cứu quá trình làm việc trong quá khứ với việc đệ trình hồ sơ những kẻ vi phạm nhân quyền theo Luật Magnitsky. (2 trang)

PDP: Dẫn

Bảo vệ kỹ thuật số thực hành (PracticalDigitalProtection- PDP) là một hướng dẫn đầy đủ, tự nghiên cứu, hướng dẫn về việc tăng cường bảo mật và bảo vệ cho những người có nguy cơ trong môi trường thù địch. (WIN, Android)

PDP: Dẫn

Bảo vệ kỹ thuật số thực hành (PracticalDigitalProtection- PDP) là một hướng dẫn đầy đủ, tự nghiên cứu, hướng dẫn về việc tăng cường bảo mật và bảo vệ cho những người có nguy cơ trong môi trường thù địch. (MAC, iPhone)

PDP: Giới Thiệu

Giới thiệu: An ninh mạng dựa trên hành vi là một tài liệu ngắngọnphác thảo các vấn đề và phương pháp cơ bản liên quan đến hành vi để tăng tính bảo mật và an toàn.

block-4