Languages

PDP: Dẫn

Bảo vệ kỹ thuật số thực hành (PracticalDigitalProtection- PDP) là một hướng dẫn đầy đủ, tự nghiên cứu, hướng dẫn về việc tăng cường bảo mật và bảo vệ cho những người có nguy cơ trong môi trường thù địch. Bảnhướng dẫn nàyxác định rủi ro và giải pháp, và không giống như các tài liệu khác, tập trung vào các biện pháp và vấn đề hành vi. Giải pháp công nghệ là tốt nhưngchỉ xếp thứ hai. Phiên bản này dành cho người dùng máy tính MAC (OSX) và người dùng điện thoại iPhone (iOS). Phiên bản tiếng Anh đã được cung cấp dưới dạng tham khảo. Các phiên bản chocác ngôn ngữ khác đượcthay đổi tùy theo nhu cầu xác định của các nhóm mục tiêu có liên quan và môi trường thựctế của mỗiquốc gia. Mỗi phiên bản được bản địa hóa được phát triển cùng với luật sư, nhà báo, người bảo vệ nhânquyền và nhân viên củanhiều tổ chức phi chính phủở các quốc gia liên quan.

block-4