Languages

Tội ác phải bị trừng phạt

Tội ác phải trừng phạt: Hướng dẫn áp dụng Luật Magnitsky để trừng phạt kẻ vi phạm nhân quyền (2020). Hướng dẫn toàn diện đầu tiên, dựa trên các cuộc phỏng vấn thẳng thắn và ẩn danh với các nhà ngoại giao, quan chức chính phủ và nghiên cứu quá trình làm việc trong quá khứ với việc đệ trình hồ sơ những kẻ vi phạm nhân quyền theo Luật Magnitsky. Cung cấp hướng dẫn từng bước về cách nộp đơn yêu cầu trừng phạt người vi phạm bằng các phương pháp thực hành tốt nhất.

block-4