Safeguard Defenders là một tổ chức phi chính phủ thuộc nhóm Nhân quyền Liên Á-Thái Bình Dương tìm cách bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, pháp quyền và xã hội dân sự địa phương hoạt động trong những môi trường thù địch nhất. Nó hoạt động thông qua các hành động trực tiếp để hỗ trợ và tăng cường năng lực cho những người bảo vệ nhân quyền ở tuyến đầu và xã hội dân sự. Nó cũng cung cấp hỗ trợ phù hợp để tăng cường năng lực của họ để tác động đến sự thay đổi và bảo vệ các quyền cơ bản trong môi trường địa phương.

Chúng tôi cũng thực hiện các dự án ngắn hạn tùy ý khi có nhu cầu và cơ hội, hầu hết trong số đó không được công khai.

đào tạo và điều tra

Trọng tâm chính của Safeguard Defenders là phát triển và tổ chức các khóa đào tạo cho cộng đồng pháp lý rộng lớn hơn về các vấn đề như pháp quyền và tự do thông tin. Chúng tôi thực hiện điều này cả trực tiếp và thường xuyên nhất là hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự địa phương (TCXHDS).

Các khóa đào tạo nhắm đến cộng đồng pháp lý rộng lớn hơn, bao gồm luật sư bảo vệ quyền lợi, luật sư “chân đất” hoặc không có giấy phép và các nhà hoạt động pháp lý địa phương. Đây là những nguồn hỗ trợ pháp lý cấp cơ sở và tuyến đầu quan trọng nhất, đặc biệt là ở Trung Quốc. Safeguard Defenders làm việc với các chương trình đào tạo dài hạn cũng như các chương trình ngắn hạn kéo dài một hoặc hai ngày về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm cả về việc sử dụng luật tự do thông tin, cách đối phó với thông lệ phổ biến của các trung tâm giam giữ từ chối cho luật sư tiếp cận với thân chủ và làm thế nào để đảm bảo rằng bằng chứng thu thập được khi bị tra tấn sẽ không được sử dụng trong việc kết tội bởi tòa án.

Chúng tôi làm việc với các đối tác địa phương - các cá nhân và nhóm - để phát triển các tài liệu đào tạo do giáo viên hướng dẫn và tự học. Những hoạt động này thường liên quan đến việc hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự và những người bảo vệ nhân quyền khác để điều tra những phát triển mới về lạm dụng nhân quyền hoặc sự bóp nghẹt pháp lý đối với quyền công dân và không gian.

Vì lý do an toàn, chúng tôi thường không công bố những tài liệu này lên mạng. Trọng tâm là sản xuất tài liệu học tập cho, bởivới những người bảo vệ nhân quyền ở địa phương. Một số khóa học cũng bao gồm các lĩnh vực không thuộc pháp lý, chẳng hạn như giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần sau khi bị tra tấn hoặc thẩm vấn kéo dài. Điều này có thể đảm bảo rằng cuộc bức hại không có tác dụng như dự kiến ​​của nó, tức là ngăn họ hoạt động như những người bảo vệ nhân quyền.

xây dựng năng lực và cung cấp tài trợ

Các tổ chức xã hội dân sự (TCXHDS) trên toàn thế giới đang phải đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng từ các chính phủ đang tìm cách đóng cửa bằng các rào cản pháp lý và hành chính, hình sự hóa việc nhận tài trợ từ nước ngoài hoặc áp đặt các yêu cầu đăng ký hoặc báo cáo không thực tế.

Safeguard Defenders đang đẩy lùi sự xói mòn quyền và tự do này bằng cách hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, phương tiện truyền thông và luật sư địa phương để tiến hành đào tạo và cung cấp các khoản tài trợ nhỏ để xây dựng năng lực xã hội dân sự.

Ngoài việc cung cấp tài trợ, chúng tôi cố vấn cho các đối tác địa phương và TCXHDS đối tác về việc quản lý các dự án theo chu trình toàn diện và cung cấp các khóa đào tạo trực tiếp và trực tuyến về mọi thứ từ phát triển kế hoạch dự án, quản lý ngân sách, kế toán, lập kế hoạch báo cáo cuối dự án để quản lý chu trình. An toàn trong quá trình làm việc tại hiện trường cũng là một trọng tâm trong các khóa đào tạo của chúng tôi cũng như bảo mật kỹ thuật số thực hành.

Tài trợ và phát triển năng lực TCXHDS phát triển và chuyên nghiệp hóa, hỗ trợ họ thiết lập quản lý dự án an toàn và hiệu quả, đồng thời vào thời điểm hợp tác của chúng tôi kết thúc, trao quyền cho họ để bảo đảm họ nhận hỗ trợ lâu dài từ nơi khác.

Các TCXHDS mục tiêu của chúng tôi là những người tham gia vào việc thúc đẩy pháp quyền và những người, bao gồm cả phương tiện truyền thông, làm việc về các vấn đề liên quan đến tự do thông tin và ngôn luận. Châu Á là một trong những khu vực bị đàn áp nhất thế giới về quyền tự do ngôn luận và có một trong những kỷ lục tồi tệ nhất về việc đàn áp các nhà báo. Safeguard Defenders cam kết nâng cao năng lực của các phương tiện truyền thông, củng cố quyền tự do ngôn luận và ủng hộ tự do báo chí.

Việc tài trợ là tùy ý và trên cơ sở luân phiên, nhưng đôi khi cũng thông qua các cuộc gọi công khai. Kiểm tra tin tức để biết thông tin về những điều này. Chúng tôi tài trợ cho một loạt các dự án từ các hoạt động cá nhân nhỏ đến việc hỗ trợ đầy đủ cho hoạt động của các TCXHDS.

hỗ trợ khẩn cấp

Chương trình hỗ trợ khẩn cấp của Safeguard Defenders cung cấp hỗ trợ nhanh chóng cho những người bảo vệ nhân quyền đang bị bức hại. Safeguard Defenders cũng hỗ trợ việc kiện tụng chiến lược trong các vụ mà có kết quả vì lợi ích công cộng.

Các biện pháp can thiệp trực tiếp (hỗ trợ khẩn cấp) tập trung vào việc đảm bảo người hoạt động được tiếp cận với cơ quan đại diện pháp lý hiệu quả mà họ lựa chọn và cũng có thể cung cấp hỗ trợ bổ sung, ví dụ, hỗ trợ người bảo vệ nhân quyền đang bị giam giữ hoặc bị cầm tù hoặc tạo điều kiện được thăm gặp bởi người trong gia đình (chính quyền thường cố tình giam giữ người bảo vệ nhân quyền tại một địa điểm cách xa gia đình). Chương trình cũng có thể giúp hỗ trợ sức khỏe thể chất hoặc tinh thần sau khi họ được trả tự do. Mục tiêu chính của tất cả các hỗ trợ khẩn cấp, ngoài khía cạnh nhân đạo, là chống lại cuộc đàn áp và đảm bảo những người bảo vệ nhân quyền có thể tiếp tục công việc thúc đẩy pháp quyền sau khi họ được trả tự do.

Safeguard Defenders làm việc với các đối tác địa phương ở các quốc gia mục tiêu để thực hiện các hỗ trợ khẩn cấp và phối hợp với các tổ chức nhân quyền quốc tế và quốc gia. Trong một số trường hợp, chúng tôi sử dụng các cơ chế quốc tế và song phương cho các mục đích vận động thay mặt cho người bảo vệ nhân quyền bị bức hại. Để yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp, trước tiên, hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu một bản sao của biểu mẫu (biểu mẫu yêu cầu Hỗ trợ khẩn cấp) để điền vào. Sau khi điền vào biểu mẫu, quý vị có thể được gửi cho chúng tôi, với "Hỗ trợ khẩn cấp” được viết trong dòng tiêu đề email để bảo đảm phản hồi trong vòng 48 giờ. Yêu cầu có thể được xử lý bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Việt. Xem Liên hệ để biết thêm thông tin.

Chúng tôi hiện đang chấp nhận các yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ các quốc gia được tô màu xanh lam trên bản đồ. 

Thay vào đó, nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ cho các thủ tục pháp lý hoặc kiện tụng lợi ích công cộng, hãy liên hệ với chúng tôi và yêu cầu biểu mẫu Hỗ trợ Vụ án vì Lợi ích Công cộng và sau khi đã điền đầy đủ thông tin, hãy gửi biểu mẫu này cho Safeguard Defenders với "PIL" hoặc "Tranh tụng lợi ích công cộng" trong chủ đề email để tránh sự chậm trễ. Yêu cầu có thể được xử lý bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp và tiếng Việt. Hỗ trợ Vụ án vì Lợi ích Công cộng được cấp cho các quốc gia giống như Hỗ trợ khẩn cấp.

vận động và nghiên cứu

Safeguard Defenders đảm nhận việc vận động dựa trên vấn đề dựa trên nghiên cứu để bổ sung cho việc vận động cho từng người hoạt động gặp rủi ro.

Nghiên cứu của chúng tôi có thể được xuất bản thành các báo cáo, sách và các tài liệu khác nhằm thu hút sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu đến các xu hướng, tình huống mới và các cá nhân bị bức hại. Chúng tôi cũng thúc đẩy các cuộc đối thoại song phương và đa phương với các chính phủ độc tài về các vấn đề nhân quyền hoặc các trường hợp cá nhân, đề cử những người bảo vệ quyền cho các giải thưởng và sử dụng các cơ chế của Liên Hiệp quốc để thúc đẩy nhân quyền ở các quốc gia mục tiêu.

Trong khi các lĩnh vực nghiên cứu của chúng tôi rất rộng, hãy xem phần này để biết tin tức về các dự án mới nhất của chúng tôi.

block-4