Languages

مبارزه با مصونیت

مبارزه با مصونیت: راهنمای چگونگی استفادۀ جامعه مدنی از قوانین مگنیتسکی برای تحریم ناقضان حقوق بشر
 

PDP Manual

Pratik Dijital Güvenlik, risk altında faaliyet yürütenlerin güvenliğini ve korunabilirliğini arttırmaya yönelik geliştirilmiş etraflı, kişisel çalışmayı odağına alan bir kılavuzdur. (MAC, Iphone)

PDP Manual

Pratik Dijital Güvenlik, risk altında faaliyet yürütenlerin güvenliğini ve korunabilirliğini arttırmaya yönelik geliştirilmiş etraflı, kişisel çalışmayı odağına alan bir kılavuzdur. (Windows, Android)