Languages

news

#ffffff
Đầu tuần này, một tin gây chú ý rằng Facebook đã chịu khuất phục trước áp lực tại Việt Nam khi đồng ý kiểm duyệt các bài đăng được coi là chống nhà nước ở quốc gia này sau khi hai công ty viễn thông nhà nước cản trở lưu lượng truy cập vào trang web của Facebook.

本周早些时候,有消息称,在越南两家国营电信公司将其服务器下线,严重遏制了其网站流量后,Facebook 屈服于政府压力,开始在越南对被认为“反国家”的贴子进行审查。

Earlier this week, news broke that Facebook had succumbed to pressure in Vietnam to censor posts deemed “anti-state” in the country after two state telecommunications firms seriously impeded traffic to its site by taking its servers offline.

One of three citizen journalists who went missing in Wuhan while covering the Coronavirus outbreak has returned with a new video. But Li Zehua, in this one, oddly, praises the police, countering criticisms against them following his disappearance.

去年12月,澳大利亚外交、国防和贸易联合常设委员会(Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade )(即人权小组委员会)就是否应该利用针对性制裁应对侵犯人权问题,引入以美国、加拿大、英国以及即将在欧盟通过的《马格尼茨基法案》为蓝本的立法进行研究。最新的国家是科索沃(即第七个国家),于一月通过该项立法。

In early April, the UN announced plans to partner with Tencent, one of China's leading surveillance and censorship enterprises. Safeguard Defenders was among several groups that raised human rights concerns about this plan.

Safeguard Defenders, with 87 other NGOs and parties, submitted evidence and recommendations to an Australian parliamentary committee set up to debate the adoption of a 'Magnitsky Act' to target human rights abusers worldwide.

给国内外中国公民和中国友人的公开信. 点击这里签名

当前的全球危机是许多人数十年来一直容忍或支持的政权引起的。

2020年4月2日,一百位中国官方学者写了一封公开信。他们谴责“许多批评声音使COVID-19大流行病政治化”。 他们说:“在大流行病的这一阶段,COVID-19的确切来源仍未确定,但是这些问题并不重要,指责使所有人贬低并伤害所有人”。他们也反对所谓的流行病政治化。

公开信体现了独立知识分子许章润教授所说的“(至于举国信心下跌、产权恐惧、政学愤懑、社会萎缩、文化出版萧条,惟剩狗屁红歌红剧),以及无耻文痞歌功颂德之肉麻兮兮,早成事实。”

现在被软禁的许教授号召同胞停止对中国共产党无条件的支持。他呼吁同胞们“人人向不义咆哮,个个为正义将生命怒燃,刺破夜瘴迎接黎明,齐齐用力、用心、用命,拥抱那终将降临这片大地的自由的太阳!”。

Pages

block-4